Länk-Nytt Västsvenska rådet Länksällskap Länkar till länkar Fria Sällskapen Länkarna

Styrelsen

Det Fria Sällskapet Länkarna är rikstäckande och uppgiften är att arbeta efter Sällskapet
Länkarnas Sju Punkter där ändamålet är att hjälpa alkoholskadade, missbrukare samt anhöriga att tillfriskna.                                       

            
                                                                       
Vår
lokal i Skara är öppen tisdag och torsdag 17-19. Mötesdag tisdagar 18.30 jämn vecka.
Rätt
till medlemskap i Sällskapet Länkarna har alla alkoholister och andra drogberoende som avstår från alkohol och andra sinnesförändrande droger. 

                                          
                                             
         
                                            
                            
       

Aktuellt nytt*

Kontakt ny*

Historia

Skaras historia
     nytt*

Vår målsättning

 

Behöver du hjälp?

Är jag alkoholist?

Att vara anhörig

De 7 Punkterna

De 7 Punkterna i
sin helhet

Om Länkarna

2018-04-04