Startsida Västsvenska rådet Länksällskap Länkar till länkar Fria Sällskapen Länkarna
 

Alkoholism - Alkoholist

Helt kort kan sägas. Alkoholism är en sjukdom. Alkoholist är den människa, som drabbas
av sjukdomen.

Allmänhetens uppfattning härom är mycket oklar. De allra flesta läkare och länkarna själva är däremot fullt eniga om, att det rör sig om en sjukdom och att de har att göra med sjuka människor.

I våra dagars samhälle har sjukdomen alkoholism blivit ett mycket allvarligt problem. Det omfattande problemkomplexet om orsakerna till alkoholism är för närvarande föremål för ingående undersökningar från olika håll i världen.

Enligt alkoholforskarna behärskas alkoholisten av två mäktiga drivfjädrar till sitt fortsatta drickande.

Den ena är trycket av den samlade konfliktsituationen, som alltid omger dessa personer. Den andra är det sjukdomsbetingade tvånget att alltid vara tvungen att upprätthålla en minimipromille alkohol i blodet med högre eller lägre toppunkter emellan.

Dessa faktorer får inte undervärderas. En känd alkoholforskare förklarar, att det ännu saknas närmare kunskap om det sjukliga alkoholbehovets natur.

Vidare omnämner denne forskare, att man inte skall finna förklaringen på det psykiska området utan i ett kroppsligt förankrat sjukdomsfenomen.

Hos alkoholisten utlöser till och med en liten dos alkohol en sjuklig verkan i organismen.
Den inverkar allvarligt, både själsligt och framför allt kroppsligt, så att han känner
sig sjuk.

Alkoholisten måste därför vårdas och behandlas som övriga sjuka människor.
Han bör också övertalas att söka den vård och hjälp, som finns att få.

Medlemskap i Sällskapet Länkarna är ett medel för tillfrisknande