Startsidan Västsvenska rådet Länksällskap Länkar till länkar Fria Sällskapen Länkarna


De Fria Sällskapen Länkarnas
Idé Program

Dessa utgör det grundläggande och                                                           
principiella rättesnöret för
Sällskapet Länkarnas medlemmar

Punkt 1
Erkänn att DU ej behärskar spriten

Punkt 2
Du måste tro på en kraft som är starkare
än Din egen

Punkt 3
Ställ inga krav på Dina medmänniskor

Punkt 4
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet,
kärlek till medmänniskor och osjälviskhet

Punkt 5
Erkänn Dina fel och brister för någon annan människa

Punkt 6
Gör upp med alla personer till vilka Du står i
något missförhållande

Punkt 7
Såsom Du själv blivit hjälpt skall Du
hjälpa andra