Startsida Västsvenska rådet Länksällskap Länkar till länkar Fria Sällskapet Länkarna


Vår målsättning.
Att hjälpa den alkoholsjuke att tillfriskna om han eller hon själv vill.
Se här lite om hur vi genomför måle
t.

Att sprida upplysning om Länkidén i syfte att väcka den alkoholsjukes insikt om spritens skadeverkningar.

Se här lite om hur vi genomför måle
t.

Att ge den sjuke gemenskap, kamratskap och god förståelse. 
Se här lite om hur vi genomför målet.

Att alltid med skärpa framhålla människans rätt att leva och överleva
som människa.
Att hjälpa andra, såsom vi själva blivit hjälpta.

Detta är den skylt som man ser över dörren när man kommer till vår lokal.

 

 

 2017-11-09